دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: "ارتقای اثربخشی و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه سلامت در سطوح مختلف، هدف اصلی "آیین نامه نظام آموزش مهارتی و حرفه ای" است. طبق این آیین نامه لازم است دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیازهای بومی و همچنین ظرفیت های موجود در منطقه خود را رصد نموده و متناسب با این نیازها از تمام ظرفیت های موجود جهت گسترش آموزش های مهارتی استفاده کنند."


معاون آموزشی وزارت بهداشت از ابلاغ آیین‌نامه "نظام آموزش مهارتی و حرفه ای" دانشگاه‌های پزشکی به منظور بهره مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مستقر در مناطق آمایشی کشور خبر داد.
باقر لاریجانی

دکتر باقر لاریجانی با اعلام این مطلب ‌تربیت نیروی انسانی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه را رسالت اصلی حوزه آموزش در وزارت بهداشت دانست و اظهار کرد: باتوجه به تغییراتی که در نیازهای سلامت جامعه شاهد آن هستیم قاعدتا این حوزه نیازمند برنامه مدونی است که بتواند اقدامات متولیان آموزش علوم پزشکی کشور را در جهت ارتقای پاسخگویی به این نیازها هدایت کند.

وی در ادامه تصریح کرد: برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در راستای ارتقای آموزش نظام سلامت و پاسخگویی به نیازهای جامعه تدوین در ابعاد مختلف تدوین و برای ارتقای دوره های دانشگاهی متمرکز بوده است که به نوعی حرکت جدید وزارت بهداشت برای گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای در حوزه های مرتبط با سلامت به شمار می رود که اشتغال زایی کارآمد برای دانش آموختگان این دوره ها از اهداف گسترش آموزش های حرفه ای محسوب می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت توجه به آموزش های مهارت محور در حوزه سلامت را یکی از محورهای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت: هدف از این برنامه حفظ یکپارچگی آموزش و ارائه خدمات در سطوح مختلف حرفه ای نظام سلامت از پایه تا تخصصی است.

دکتر لاریجانی به اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار نظام آموزش های مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: ابلاغ اساسنامه نظام اعتباربخشی آموزشی مهارتی و حرفه‌ای از جمله اقدامات انجام شده وزارت بهداشت در این راستا به شمار می رود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: مصوبه آمایش سرزمینی در نظام سلامت این بستر را فراهم نمود تا از ظرفیت‌های موجود در مناطق آمایشی کشور، مراکز مختلف و دانشگاههای مستقر در این مناطق حداکثر بهره برداری صورت گیرد. در همین راستا و به منظور توسعه نظام آموزش های مهارتی و حرفه ای در سطح کشور، آیین نامه "نظام آموزش مهارتی و حرفه ای" وزارت بهداشت تدوین و پس از موافقت وزیر به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

دکتر لاریجانی ارتقای اثربخشی و توانمندسازی نیروی انسانی درگیر در حوزه سلامت در سطوح مختلف را هدف اصلی "آیین نامه نظام آموزش مهارتی و حرفه ای" برشمرد و گفت: طبق این آیین نامه لازم است دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیازهای بومی و همچنین ظرفیت های موجود در منطقه خود را رصد نموده و متناسب با این نیازها از تمام ظرفیت های موجود جهت گسترش آموزش های مهارتی استفاده کنند.

وی با تاکید بر بهره مندی از تجربیات بین المللی در ارائه آموزش های مهارتی و حرفه ای گفت: امیدواریم با توجه به اقتضائات بومی، منطقه ای و همچنین تجربیات سایر کشورها بسترهای مناسب را برای تحقق اهداف این آیین نامه در کشور فراهم آید و با ترویج فرهنگ کارآفرینی در شاغلین نظام سلامت کشور زمینه های حرکت به سمت دانشگاههای هزاره سوم در این نظام ایجاد شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: هدف از ارائه آموزش های مهارتی و حرفه ای رفع نیازهای حوزه سلامت با برگزاری دوره های مرتبط است که می تواند در کلیه دوره های مربوطه تعریف  شود. بنابراین از دانشگاه‌های علوم پزشکی در همه مناطق آمایشی کشور انتظار می رود که به استانداردهای لازم در آموزش های مهارتی و حرفه ای توجه کنند.  


Tags: دانشگاه های علوم پزشکی, نظام آموزشی
تعداد نمایش ها: 1829
منبع:  ایردن | ایسنا 


دندانپزشکی رز

rosedent.ir